การผ่าตัดตาสองชั้น Upper Blephaloplasty
การผ่าตัดแบ่งเป็น 2 วิธีกว้างๆคือ
1.การใช้วิธีเย็บ(suture technique)
โดยการที่ใช้เย็บลงไปที่เปลือกตาแล้วซ่อนไหมที่เย็บไว้ใต้ผิวหนัง เพื่อให้เกิดเป็นตาสองชั้นชึ้น วิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่ มีตาชั้นเดียวและมีเปลือกตาบางๆ

ข้อดี คือหายเร็ว ไม่มีแผลเป็นหลังผ่าตัด

ข้อเสีย คือชั้นที่ได้เป็นชั้นบางๆอาจดูไม่แตกต่างจากเดิมมากในกรณีที่คนไข้เดิมเป็นตา สองชั้นเล็กๆ อยู่แล้ว และถ้าไหมหลุดชั้น อาจหายไปได้
2.การผ่าตัด (Incision technique)
โดยการผ่าตัดเอาไขมันและหนังส่วนเกินออกและทำชั้นตาขึ้นมาใหม่ วิธีนี้มีข้อดีคือสามารถแก้ไขเรื่องหนังตาตกได้และเอาไขมันออกได้ซึ่งวิธีแรกทำไม่ได้ ถ้าทำอย่างถูกต้อง เหมาะสมก็จะได้ชั้นตาที่สวยงามเหมือน ชั้นตาทางตะวันตกได้ และชั้นที่ได้ถาวรกว่า ข้อเสียคือคือมีแผลเป็นเล็กน้อยอยู่ในรอยพับของชั้นตา

ค่าใช้จ่ายในการทำตาสองชั้น 15,000 บาท
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02- 6630528 หรือ 02-6630529
สอบถามเพิ่มเติมทางอีเมล์ magcoon@yahoo.com หรือ คลิ๊กที่นี่
sukhumvit22 plasticsurgery.All rights reserved., Developer by tonnamsai.com